Czy mieszkańcy mogą sprzeciwić się budowaniu pod ich oknami centrum handlowego? - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy mieszkańcy mogą sprzeciwić się budowaniu pod ich oknami centrum handlowego?

21 grudnia 2016

Czy mieszkańcy mogą sprzeciwić się budowaniu pod ich oknami centrum handlowego?

Naczelny Sąd Administracyjny dnia 14 grudnia 2016 r. wydał ważne rozstrzygnięcie w wywołującej wiele emocji sprawie o sygn. akt II OSK 743/15. Ustalił mianowicie, że spółdzielnia mieszkaniowa może sprzeciwiać się postanowieniom planu miejscowego, jeżeli jego postanowienia będą oddziaływać na jakość życia mieszkańców, nawet jeśli bezpośrednio nie dotyczą ich nieruchomości. Wydany przez NSA wyrok dotyczy warszawskiej spółdzielni SAM-81, która w imieniu swoich mieszkańców, protestowała przeciwko przewidzianej w miejscowym planie rozbudowie centrum handlowego, budowie parkingu oraz pętli autobusowej nieopodal domów jej mieszkańców. Okna części mieszkań miały bowiem znajdować się w odległości 30 metrów od centrum handlowego, co spowodowałoby wzmożony hałas, ale też większą liczbę spalin czy utrudniony dojazd mieszkańców do posesji. Spółdzielnia, powołując się na art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zakwestionowała miejscowy plan, zarzucając mu m.in. niewskazanie rozwiązań, które łagodziłyby skutki planowanych przedsięwzięć. W toku postępowania, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że spółdzielnia w ogóle nie może kwestionować planu jako że nie udowodniła posiadanego przez siebie interesu prawnego. Odmiennie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny, uchylił wyrok WSA i nakazał mu ponownie zbadać sprawę. W opinii NSA prawo do skarżenia miejscowego planu mają nie tylko inwestorzy, ale również właściciele nieruchomości, na które plan może oddziaływać. Zdaniem tego Sądu żaden właściciel nie może utrudniać ponad miarę korzystania z własności przez innych właścicieli.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną