Nasze usługi - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Zakres usług

Adwokat Łukasz Bielawa

Adwokat Łukasz Bielawa Szczecin

Naszą specjalizacją jest
prawo rodzinne, prawo cywilne oraz prawo karne

Podchodzimy w pełni rzetelnie i profesjonalnie do każdej sprawy jaką prowadzimy w imieniu Klienta. Każda sprawa prowadzona jest z pełnym poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa. Tymi zasadami nasza Kancelaria Adwokacka kieruje się od początku swojego istnienia.

W zakresie oferowanych usług znajduję się między innymi:

  • stała obsługa prawna i doradztwo prawne
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Sądami wszystkich instancji
  • planowanie strategii prowadzenia spraw
  • pomoc w poszukiwaniu materiału dowodowego
  • sporządzanie wszelkich pism i dokumentów
  • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach
  • zastępstwo procesowe
Więcej o usługach

Prawo rodzinne

Rozwód lub separacja to często najtrudniejsza decyzja jaką muszą podjąć małżonkowie - postępowanie sądowe stanowi nierzadko stresujące i pełne emocji doświadczenie. Jest to ostateczne rozwiązanie, gdy partnerzy nie potrafią się już porozumieć i nie widzą szansy na naprawę relacji.

W postępowaniach sądowych występujemy jako pełnomocnik Klienta i pomagamy wyjaśnić kwestie sporne, takie jak podział majątku czy ustalenie wysokości alimentów i zasady kontaktu z dziećmi. Prowadząc sprawę mamy świadomość, że rozwód wiąże się z emocjami i stresem, który nie zawsze sprzyja właściwej ocenie sytuacji przez Klienta, dlatego też jesteśmy przygotowani na racjonalne spojrzenie i pomyślne rozwiązanie każdego sporu z korzyścią dla reprezentowanego.

Dobrze przygotowany pozew rozwodowy daje możliwość uzyskania wyroku rozwodowego na pierwszej rozprawie. Zależy to od rozsądnej argumentacji i racjonalnego podejścia przez strony postępowania.

Prawo cywilne

Prawo cywilne reguluje wiele sfer życia, a sprawy cywilne łączą w sobie często konieczność znajomości także innych dziedzin prawa, np. handlowego, gospodarczego, pracy, czy administracyjnego.

Dlatego też o ile domagasz się zapłaty za niewłaściwe wykonane prace budowlane, kupiłeś towar wadliwy i chcesz odzyskać pieniądze, pożyczyłeś pieniądze i nie możesz ich odzyskać, chcesz uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie za krzywdę – zapraszamy.

Sprawy z zakresu prawa cywilnego to m. in. sprawy: o zapłatę, o dział spadku, o zniesienie współwłasności, o zachowek, o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, o naprawienie szkody wyrządzonej przez dzikie zwierzęta, o naruszenie posiadania, o wydanie rzeczym o stwierdzenie nabycia spadku, o ochronę dóbr osobistych, o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy, o ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości, o zasiedzenie nieruchomości, o eksmisję.

Często klienci wahają się, czy wnosić pozew w sprawie cywilnej, co niemal zawsze wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów. Istotnym jest, iż polskie prawo przewiduje możliwość zwolnienia od kosztów sądowych dla osób, które nie są w stanie tych kosztów ponieść. Pamiętać należy także o tym, iż w razie wygrania sprawy, koszty adwokata zwrócone Ci zostaną przez stronę przeciwną.

Prawo karne

Pomoc w sprawach karnych to nie tylko obrona w procesie ale także działania zmierzające do uchylenia lub zmiany środków zapobiegawczych np. tymczasowego aresztowania i doprowadzenia do tego, by klient w procesie odpowiadał z tzw. wolnej stopy, nie będąc pozbawionym wolności. Często bowiem zdarza się, iż podejrzany lub oskarżony miesiącami przebywa w areszcie, podczas gdy do jego opuszczenia wystarczającym jest podjęcie odpowiednich działań jego obrońcy.

Istotnym jest, iż o ile podejrzany lub oskarżony zdecyduje się na reprezentowanie przez adwokata, by uczynił to na początku postępowania. Częstym błędem klientów jest zwlekanie z tą decyzją do wniesienia aktu oskarżenia przez prokuratora, nie podejmując żadnych działań we własnej obronie w śledztwie lub dochodzeniu. Taka praktyka jest błędna bowiem ogranicza często możliwość podjęcia skutecznej obrony w procesie.

Sprawy karne to także reprezentowanie pokrzywdzonych przestępstwem. Głównym zadaniem oskarżyciela publicznego jest doprowadzenie do uznania oskarżonego winnym, często nie bacząc, by została naprawiona szkoda pokrzywdzonego. Jeżeli więc jesteś pokrzywdzonym, chcesz, by postępowanie karne przebiegło po Twojej myśli, chcesz uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie od oskarżonego, rozważ zatrudnienie adwokata, który w Twoim imieniu będzie czuwał nad Twoimi interesami w postępowaniu karnym.

Zajmujemy się także:

Prawo energetyczne

Prawo energetyczne Szczecin

Adwokat Łukasz Bielawa posiada bardzo duże doświadczenie w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa energetycznego. Wynika ono z pracy w Urzędzie Regulacji Energetyki, jak i późniejszej praktyki adwokackiej.

Dlatego też jeżeli masz problem w relacjach z przedsiębiorstwem energetycznym (np. w zakresie nienależnie naliczonych opłat, odłączenia od mieszkania prądu lub gazu, odmówiono Ci przyłączenia domu do sieci), na Twojej działce stoją słupy lub inne urządzenia stanowiące część sieci energetycznej i chciałbyś z tego tytułu uzyskać wynagrodzenie, chcesz rozpocząć działalność polegającą na sprzedaży gazu lub paliw, co wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji – z pewnością pomożemy Ci w rozwiązaniu problemu.

Dla wielu osób uzyskanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi (zalicza się do nich także gaz propan-butan) wydaje się niemal niemożliwe. Adwokat Łukasz Bielawa wielokrotnie z powodzeniem reprezentował przedsiębiorców w tego typu postępowaniach i dzięki temu doświadczeniu uzyskanie koncesji staje się łatwiejsze i przede wszystkim szybsze.

Prawo administracyjne

Jako Kancelaria Adwokacka również reprezentujemy strony w toku postępowań administracyjnych.

Prawo handlowe

Świadczymy kompleksowe doradztwo oraz usługi reprezentowania w sprawach związanych z tworzeniem i przekształcaniem podmiotów gospodarczych oraz w sprawach powiązanych z bieżącą obsługą działalności gospodarczej naszych klientów.

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną