Sprawy o rozwód - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Sprawy rozwodowe

Adwokat Łukasz Bielawa

Sprawa o rozwód

Sprawa o rozwód Szczecin

Zapewniamy profesjonalne doradztwo prawne i reprezentację przed Sądem. Sprawy tego typu mogą być przeprowadzone bez orzekania o winie oraz z orzekaniem o winie jednego lub obojga małżonków. Indywidualnie i pełni zaangażowania podchodzimy do każdej ze spraw, planujemy odpowiednią strategię prowadzenia postępowania łącznie z uczestnictwem w negocjacjach między małżonkami.

Pomagamy w sporządzaniu wszelkich pism związanych ze sprawą rozwodową, które niejednokrotnie przyczyniły się do pomyślnego zakończenia sporu. Z rozwodem wiąże się również uregulowanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, podział współnego majątku oraz ustalenie ewentualnych alimentów. Zgodnie z oczekiwaniami Klienta przygotowujemy się do sprawy, przystępujemy do procesu i robimy wszystko by uzyskać korzystne orzeczenie.

Rozwód na pierwszej rozprawie

To zasługa sensownej argumentacji i rozsądnego podejścia do faktu rozwodu zarówno przez strony jak i ich pełnomocników. Warunkiem pozwalającym na uzyskanie rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia współmałżonków.

Sprawy o separację

Sprawy o separację Szczecin

Separacja czyli "rozdzielenie małżonków od stołu i łoża", co skutkuje zawieszeniem wspólnoty małżeńskiej w wymiarze fizycznym, psychicznym oraz majątkowym. Oznacza rozkład pożycia małżonków, ale w odróżnieniu od rozwodu nie jest sytuacją trwałą i dopuszcza możliwość poprawy relacji.

Separacja może być wstępem do rozwodu, ale Sąd nie może jej orzec jeśli z tego powodu mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci w tym związku. Jeśli jednak małżonkowie nie posiadają potomstwa, separacja może zostać orzeczona na wniosek w postępowaniu nieprocesowym.

Kiedy Sąd nie orzeknie separacji

Separacja nie zostanie orzeczona jeżeli żąda jej małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia lub jeśli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci.

Podział wspólności majątkowej/majątku wspólnego

Podział majątku Szczecin

Sprawy o podział majątku przeprowadzane są w ramach umowy o rozdzielność majątkową między małżonkami lub w toku postępowania sądowego wynikającego ze sporu między zainteresowanymi jak rozwód czy separacja. Innymi sytuacjami, w których dochodzi do podziału majątku jest ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków, ogłoszenie upadłości partnera lub śmierć jednego lub obojga z małżonków.

Gwarantujemy profesjonalne doradztwo w sprawach o podział majątku wspólnego. Jesteśmy do dyspozycji klienta w kwestii planowania strategii sprawy, nieograniczonego kontaktu telefonicznego i e-mailowego, sporządzania odpowiednich umów podziału mąjątku oraz wszelkich pism procesowych związanych ze sprawą. Możemy także uczestniczyć w negocjacjach z drugą stroną.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

Jeżeli w małżeństwie się nie układa, małżonkowie nie mogą porozumieć się w sprawie gospodarowania wspólnym majątkiem, zaciąganiem zobowiązań, bądź któryś z nich w sposób nieodpowiedzialny zaciąga zobowiązania, a jednak małżonkowie nie podjęli decyzji o rozwodzie istnieje możliwość złożenia pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Sąd ustalając rozdzielność majątkową ustala datę od której rozdzielność obowiązuje, przy czym może być to także data wcześniejsza niż złożenia pozwu.

Kiedy można dokonać

Podziału majątku można dokonać, gdy ustaje wspólność majątkowa małżeńska następuje chwila ustania wspólności ustawowej, która wcale nie musi zbiegać się z chwilą ustania małżeństwa.

Alimenty

Alimenty Szczecin

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec własnych dzieci ma zastosowanie do osiągniecia 18. roku przez uprawnionego do świadczeń. Może być wydłużony do 25. roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki w szkole publicznej w systemie dziennym. Dożywotni obowiązek alimentacyjny jest nakładany dożywotnio w sytuacji gdy świadczenie dotyczy dziecka niepełnosprawnego.

Niezależnie od alimentów orzekanych wobec dzieci istnieje możliwość ustalenia alimentów między rozwiedzionymi małżonkami.

Z tym obowiązkiem często mylony jest obowiązek dostarczania środków utrzymania rodziny między małżonkami jeszcze w czasie trwania małżeństwa. Takie powództwo wnieść może strona, której małżonek nie wywiązuje się z obowiązku łożenia na rodzinę.

Zapewniamy profesjonalne doradztwo i reprezentację przed Sądem w sprawach o alimenty. Sporządzamy pisma procesowe i pozwy o alimenty. Zajmujemy się także sprawami o podwyższenie lub obniżenie alimentów oraz wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Obowiązek alimentacyjny

Wynika z trzech przyczyn: małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa. Krewni w linii prostej - czyli rodzice, dziadkowie lub dzieci - mają obowiązek alimentacji, gdy osoba uprawniona do takich świadczeń znajduje się w niedostatku.

Opieka nad dzieckiem

Opieka nad dzieckiem Szczecin

Niesiemy pomoc w sporządzaniu wszelkim pism związanych ze sprawą, uczestniczymy w negocjacjach z drugą stroną, reprezentujemy w zakresie czynności prawnych i sądowych. Posiadamy doświadczenie w ramach ustalania kontaktów z dzieckiem na zasadzie opieki naprzemiennnej.

Równe prawo

Kierujemy się przede wszystkim dobrem dziecka i jego prawem do równego kontaktu z każdym z rodziców.

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną