Tożsamość narodowa jest dobrem osobistym - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Tożsamość narodowa jest dobrem osobistym

23 sierpnia 2019

Tożsamość narodowa jest dobrem osobistym

Takiego zdania był Sąd Apelacyjny w Krakowie, który nakazał wydawnictwu Ringier Axel Springer Polska, by na stronie głównej portalu Onet.pl przeprosiło powoda za zamieszczenie fotografii przedstawiającej kobiety prowadzone na rozstrzelanie w Palmirach do artykułu o romansach i kolaboracji Polek z Niemcami podczas II Wojny Światowej. W swoim rozstrzygnięciu obok przeproszenia powoda, Sąd zasądził od pozwanego wydawnictwa na rzecz powoda zadośćuczynienie w kwocie 100 000 zł, uznając, że w niniejszej sprawie naruszono szereg dóbr osobistych powoda. Czego dotyczyła sprawa? Zdjęcie kobiet idących na egzekucję zamieszczone zostało na głównej stronie portalu Onet.pl w dniu 15 marca 2016 r. Stanowiło ono ilustrację dla artykułu zatytułowanego „Związki Polek z niemieckimi żołnierzami podczas II wojny światowej. Dla wielu ludzi to wciąż nie do pomyślenia”. Fotografię dodatkowo opatrzono napisem: „romans z niemieckim żołnierzem był surowo zakazany, ale w Polsce żyją dzieci będące owocem takich związków”. Sam artykuł stanowił wywiad autora z Mirosławą Karetą, autorką książki „Pokochałam wroga”, w którym padają określenia jak „leżąca kolaboracja” czy „bytowa prostytucja”. Wśród kobiet widocznych na fotografii była też matka powoda Krystiana Brodackiego – Maria Brodacka, zamordowana za ukrywanie Kazimierza Kota – Polaka żydowskiego pochodzenia, szefa Wydziału Bojowego konspiracyjnej organizacji PLAN. Powód był wstrząśnięty zestawieniem fotografii kobiet zmierzających na egzekucję (wśród których była jego matka) z artykułem dotyczącym kolaboracji i prostytucji. Odczucia te podzielił Sąd orzekający w sprawie, stwierdzając, że publikacja ta oprócz naruszenia tożsamości narodowej powoda, narusza też inne jego dobra osobiste: kult pamięci osoby zmarłej, prawo do tożsamości  rodzinnej oraz prawo do godności i czci. Doktor Monika Brzozowska-Pasieka, będąca pełnomocnikiem powoda zauważa, że powyższe rozstrzygnięcie jest precedensowe z kilku powodów – po raz pierwszy Sąd uznał, że istnieje dobro osobiste w postaci tożsamości narodowej. Po drugie zaś, również po raz pierwszy przyznał zadośćuczynienie (i to w tak znacznej wysokości) na za naruszenie tego dobra oraz kultu pamięci po osobie zmarłej. Mecenas dodaje, że interesująca jest też sama forma przeprosin powoda na portalu – oświadczenie me być publikowane przez tydzień, zawierać co najmniej 1 000 znaków, a przy tym być zamieszczone na głównej stronie w taki sposób, by użytkownik mógł się z nim zapoznać bez dokonywania dodatkowych czynności. Przeprosiny nie mogą też kolidować z żadnymi reklamami zamieszczonymi na stronie.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną