Tożsamość narodowa jest dobrem osobistym - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Tożsamość narodowa jest dobrem osobistym

23 sierpnia 2019

Tożsamość narodowa jest dobrem osobistym

Takiego zdania był Sąd Apelacyjny w Krakowie, który nakazał wydawnictwu Ringier Axel Springer Polska, by na stronie głównej portalu Onet.pl przeprosiło powoda za zamieszczenie fotografii przedstawiającej kobiety prowadzone na rozstrzelanie w Palmirach do artykułu o romansach i kolaboracji Polek z Niemcami podczas II Wojny Światowej. W swoim rozstrzygnięciu obok przeproszenia powoda, Sąd zasądził od pozwanego wydawnictwa na rzecz powoda zadośćuczynienie w kwocie 100 000 zł, uznając, że w niniejszej sprawie naruszono szereg dóbr osobistych powoda. Czego dotyczyła sprawa? Zdjęcie kobiet idących na egzekucję zamieszczone zostało na głównej stronie portalu Onet.pl w dniu 15 marca 2016 r. Stanowiło ono ilustrację dla artykułu zatytułowanego „Związki Polek z niemieckimi żołnierzami podczas II wojny światowej. Dla wielu ludzi to wciąż nie do pomyślenia”. Fotografię dodatkowo opatrzono napisem: „romans z niemieckim żołnierzem był surowo zakazany, ale w Polsce żyją dzieci będące owocem takich związków”. Sam artykuł stanowił wywiad autora z Mirosławą Karetą, autorką książki „Pokochałam wroga”, w którym padają określenia jak „leżąca kolaboracja” czy „bytowa prostytucja”. Wśród kobiet widocznych na fotografii była też matka powoda Krystiana Brodackiego – Maria Brodacka, zamordowana za ukrywanie Kazimierza Kota – Polaka żydowskiego pochodzenia, szefa Wydziału Bojowego konspiracyjnej organizacji PLAN. Powód był wstrząśnięty zestawieniem fotografii kobiet zmierzających na egzekucję (wśród których była jego matka) z artykułem dotyczącym kolaboracji i prostytucji. Odczucia te podzielił Sąd orzekający w sprawie, stwierdzając, że publikacja ta oprócz naruszenia tożsamości narodowej powoda, narusza też inne jego dobra osobiste: kult pamięci osoby zmarłej, prawo do tożsamości  rodzinnej oraz prawo do godności i czci. Doktor Monika Brzozowska-Pasieka, będąca pełnomocnikiem powoda zauważa, że powyższe rozstrzygnięcie jest precedensowe z kilku powodów – po raz pierwszy Sąd uznał, że istnieje dobro osobiste w postaci tożsamości narodowej. Po drugie zaś, również po raz pierwszy przyznał zadośćuczynienie (i to w tak znacznej wysokości) na za naruszenie tego dobra oraz kultu pamięci po osobie zmarłej. Mecenas dodaje, że interesująca jest też sama forma przeprosin powoda na portalu – oświadczenie me być publikowane przez tydzień, zawierać co najmniej 1 000 znaków, a przy tym być zamieszczone na głównej stronie w taki sposób, by użytkownik mógł się z nim zapoznać bez dokonywania dodatkowych czynności. Przeprosiny nie mogą też kolidować z żadnymi reklamami zamieszczonymi na stronie.

Konieczność doręczenia decyzji administracyjnej każdemu z małżonków oddzielnie

5 maja 2023

Co do zasady w społeczeństwie panuje przekonanie, iż działania jednego małżonka wywołują skutek również odnośnie do drugiego z nich. Wskazać jednak należy, że o ile taka sytuacja może mieć miejsce na gruncie prawa cywilnego, o tyle nie ma zastosowania w toku postępowania administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako...

Dodatkowe uprawnienie pracownika

25 kwietnia 2023

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zostanie dodany art. 1481. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługiwać będzie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika....

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

3 kwietnia 2023

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła dwa nowe przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Zostały one uregulowane w art. 223a oraz art. 223b k.k. i są ściśle związane z ochroną funkcjonariuszy publicznych. W art. 223a k.k. zostało uregulowane przestępstwo publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do...

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestia pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną