Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji weszła już w życie - Adwokat Łukasz Bielawa - Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji weszła już w życie

22 lutego 2019

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji weszła już w życie

Dnia 11 lutego weszły w życie przepisy ww. ustawy, dzięki którym uruchomiony zostanie pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Jak szacują projektodawcy, do 2024 r. budżet programu wyniesie ok. 1,2 mld zł. Z programu będą mogli skorzystać przede wszystkim mieszkańcy mniejszych miast – poniżej 100 tys. mieszkańców, niemniej wnioski o dofinansowanie będą mogły składać wszystkie gminy borykające się z problemem smogu. Co ciekawe, w przypadku miast posiadających więcej niż 100 tys. mieszkańców, specjalne plany naprawcze będą ustalane w porozumieniu zarówno w władzami miast jak i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się czystością powietrza. Jak zaznaczyła Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz: ,,walka o czystsze powietrze wymaga czasu, ogromu zadań do wykonania i czasu. Dziś jednak możemy już śmiało powiedzieć, że mamy konkretne osiągnięcia na tym polu. Zdefiniowaliśmy źródła fatalnej jakości powietrza i wprowadziliśmy standardy jakościowe dla kotłów. Uszczelniamy rynek obrotu kotłami. Wśród rządowych działań jest też nowela ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (…) Dzięki niej możliwe będzie sfinansowanie nawet 100% kosztów wymiany pieców i ocieplenia domów należących do najbardziej potrzebujących osób”. Z związku z wejściem omawianej nowelizacji w życie, gminy zyskają dodatkowe obowiązki. To bowiem do nich będzie należało wytypowanie gospodarstw domowych, w których istnieje problem ubóstwa energetycznego, a następnie opracowanie działań inwestycyjnych wraz z oszacowaniem ich kosztów. Na podstawie dokumentacji przedstawionej przez gminę oraz złożonego przez nią wniosku o współfinansowanie, minister właściwy ds. gospodarki (którym jest obecnie Minister przedsiębiorczości i technologii) podejmie decyzję o pomocy gminie oraz zawrze z nią stosowne porozumienie. Co ważne, część kosztów w ramach walki z emisją smogu będzie musiała pokryć sama gmina. Jeśli chodzi o miejscowości do 100 tys. mieszkańców, gmina powinna pokryć 30% wszystkich kosztów, a gdy chodzi o większe miasta – wkład gmin powinien przekroczyć 30% tychże kosztów. Pozostałą część inwestycji pokryją środki z budżetu państwa. Omawiana ustawa stanowi jeden z elementów rządowego Programu ,,Czyste Powietrze”, który ma pomóc łącznie 4,6 mln Polaków żyjących w ubóstwie energetycznym, którzy muszą decydować czy ogrzać mieszkanie czy zaspokoić inne swoje potrzeby, np. kupić żywność czy leki. Z kolei już od połowy września 2018 r. prowadzony jest program termomodernizacji i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania, którym objęci są mieszkańcy domów jednorodzinnych. Z kolei w dniu 1 stycznia br. weszła w życie tzw. termomodernizacyjna ulga podatkowa, która również wpisuje się w program ,,Czyste Powietrze”.

Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

23 lutego 2023

Wraz z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy została uregulowana kwestii pracy zdalnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, praca może być wykonywana nie tylko w zakładzie pracy, lecz również poza nim, a dokładnie "w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą". Mowa tu więc nie tylko o miejscu zamieszkania pracownika, lecz...

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną